Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Domáce aktivity

Oficiálne zahájenie činnosti pobočky Martin

Prezident asociácie Ľ Kolenčík sa zúčastnil spolu

Prezident asociácie Ľ Kolenčík sa zúčastnil spolu z viceprezidentom P. Markom na oficiálnom zahájení činnosti regionálnej pobočky Martin v septembri 2010

Účastníci stretnutia jednomyseľne zvolili za riadi

Účastníci stretnutia jednomyseľne zvolili za riaditeľa pobočky Jaroslava Duloviča


 

Účasť na oslavách SNP

V rámci osláv SNP sa uskutočnil pietny akt na Kali

V rámci osláv SNP sa uskutočnil pietny akt na Kališti kde viceprezidenti Ščevík a Marko položili veniec za asociáciu

bez názvu
bez názvu

 
 
Naša delegácia na ústredných oslavách SNP v Banske

Naša delegácia na ústredných oslavách SNP v Banskej Bystrici 29.8.2010

Členovia našej delegácie boli súčasťou delegácie S

Členovia našej delegácie boli súčasťou delegácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

So svojím príhovorom vystúpil prezident SR Ivan Ga

So svojím príhovorom vystúpil prezident SR Ivan Gašparovič


 
 

 

Stretnutie NGŠ s občianskymi združeniami

Členovia riadiaceho výboru asociácie sa pravidelne

Členovia riadiaceho výboru asociácie sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach NGŠ s občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami. Posledné sa uskutočnilo v Piešťanoch v máji 2010 a asociáciu zastupovali prezident plk. OSN v.v. Ing. Ľubomír Kolenčík a viceprezident plk. v.v. Ing. Pavel Marko


 

VI. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých v mierových misiách 26.6.2010

Strelnica VU 3030 Zvolen na Mičinej bola ideálnym

Strelnica VU 3030 Zvolen na Mičinej bola ideálnym miestom pre uskutočnenie streleckej súťaže. Ďakujeme NGŠ a veliteľovi VÚ3030 Zvolen za poskytnutie strelnice v rámci spolupráce z OS SR

Všetci sa mohli pozrieť nie len na výstavu panelov

Všetci sa mohli pozrieť nie len na výstavu panelov, ale aj o čo budú súťažiť

Zahraničných partnerov zastupovali strelecké družs

Zahraničných partnerov zastupovali strelecké družstvá veteránov Poľska a Maďarska


 
 
Veruže bolo o čom diskutovať aj mimo súťaže

Veruže bolo o čom diskutovať aj mimo súťaže

Železničná polícia, oblastná správa Zvolen zvládla

Železničná polícia, oblastná správa Zvolen zvládla organizáciu profesionálne - ďakujeme. Osobne na to dohliada riaditeľ plk. Ing. Jaroslav Kelemen

Účastníci memoriálu si uctili pamiatku obetí miero

Účastníci memoriálu si uctili pamiatku obetí mierových misií aj minútou ticha


 
 
VI. ročník mal rekordných 33 streleckých družstiev

VI. ročník mal rekordných 33 streleckých družstiev

Zbrane a ochranné pomôcky už čakajú pripravené

Zbrane a ochranné pomôcky už čakajú pripravené

No toto, akosi mi to lieta

""No toto, akosi mi to lieta""


 
 
Takto nejak by to mohlo aj byť

Takto nejak by to mohlo aj byť

Úspešná streľba si vyžaduje úplné sústredenie

Úspešná streľba si vyžaduje úplné sústredenie

Ani ženy sa nechceli nechať zahanbiť. Len to pásko

Ani ženy sa nechceli nechať zahanbiť. Len to páskovanie akosi ide ťažšie


 
 
Poľský veteráni si vyžrebovali protekčné číslo - s

Poľský veteráni si vyžrebovali protekčné číslo - strieľali spoločne so ženským družstvom UN-V-Slovakia

V minulom ročníku maďarské družstvo vyhralo, tento

V minulom ročníku maďarské družstvo vyhralo, tentokrát to asi stačiť nebude

V maďarskom družstve zato súťažil najstarší účastn

V maďarskom družstve zato súťažil najstarší účastník - 81 rokov. Pamätá si aj Kórejskú misiu


 
 
No toto, veď tam som to vôbec nemierila

""No toto, veď tam som to vôbec nemierila""

Tí mladší potrebovali aj pomáhať

Tí mladší potrebovali aj pomáhať

Dobrá nálada patrí už tradične k memoriálu

Dobrá nálada patrí už tradične k memoriálu


 
 
Takto by sme chceli odchádzať. No veľa im k to

""Takto by sme chceli odchádzať"". No veľa im k tomu nechýbalo

Aký by to bol memoriál bez guľášu

Aký by to bol memoriál bez guľášu

Najmladší strelec mal iba 7 rokov a bez pomoci pol

Najmladší strelec mal iba 7 rokov a bez pomoci policajta to nešlo


 
 

 

Smrekovica - slávnostné stretnutie 10.6.2010

Z odhalenia pamätnej tabule 54 obetiam mierových m

Z odhalenia pamätnej tabule 54 obetiam mierových misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu

Krst časopisu VOJNOVÝ VETERÁN

Krst časopisu VOJNOVÝ VETERÁN

Hlavná budova Vojenskej zotavovne a hotela Smrekov

Hlavná budova Vojenskej zotavovne a hotela Smrekovica a.s.


 
 

 

Podpis dohody o spolupráci s VÚ 1049 Sereď 23.4.2010

Viceprezident UN-VETERÁN SLOVAKIA Dušan Ščevík a v

Viceprezident UN-VETERÁN SLOVAKIA Dušan Ščevík a veliteľ Žpr v Seredi pplk. Miroslav Marcin podpisujú dohodu o spolupráci

Niekoľkoročná tradícia spolupráce bola spečatená a

Niekoľkoročná tradícia spolupráce bola spečatená aj písomnou dohodou

Malá pozornosť na pamiatku

Malá pozornosť na pamiatku


 
 

 

Ustanovujúca schôdza regionálnej pobočky Nitra 20.4.2010

Úvodné slovo a privítanie predniesol riaditeľ regi

Úvodné slovo a privítanie predniesol riaditeľ regiónu Nitra Štefan Hudec

členovia regionálnej pobočky Nitra pripravili prez

členovia regionálnej pobočky Nitra pripravili prezentáciu útvaru

Prezident UN-VETERÁN SLOVAKIA plk. OSN Ing. Ľubomí

Prezident UN-VETERÁN SLOVAKIA plk. OSN Ing. Ľubomír Kolenčík informoval o základných cieľoch a činnosti asociácie


 
 
Viceprezident plk. v.v. Ing. Pavel Marko prezentov

Viceprezident plk. v.v. Ing. Pavel Marko prezentoval asociáciu po jednotlivých oblastiach

Diskusia bola zameraná na rozvoj činnosti regionál

Diskusia bola zameraná na rozvoj činnosti regionálnej pobočky

Na záver ešte spoločné foto -čaká nás veľa práce

Na záver ešte spoločné foto -čaká nás veľa práce


 
 

 

Podpis Memoranda o partnerstve a spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom 29.03.2010

Delegáciu UN-VETERÁN Slovakia prijal vo svojej kan

Delegáciu UN-VETERÁN Slovakia prijal vo svojej kancelárii predseda BBSK In. Vladimír Maňka spolu s riaditeľom úradu Ing. Petrom Novotňákom a hovorcom Mgr. Petrom Hajnalom

Podpisu Memorandu boli za asociáciu UN-VETERÁN SLO

Podpisu Memorandu boli za asociáciu UN-VETERÁN SLOVAKIA prítomní prezident Ing. Ľubomír Kolenčík plk. v.v., viceprezident Ing. Pavel Marko plk. v.v. a riaditeľ regiónu B. Bystrica Ing. Jarosdlav Rišiaň mjr. v.v.

Podpisu Memoranda predchádzala diskusia o možnosti

Podpisu Memoranda predchádzala diskusia o možnostiach spolupráce spoločne s prezentáciou asociácie


 
 
Predseda BBSK Ing.Vladimír Maňka podpisuje Memoran

Predseda BBSK Ing.Vladimír Maňka podpisuje Memorandum

Obidve strany sa zhodli na potrebe a prospešnosti

Obidve strany sa zhodli na potrebe a prospešnosti spolupráce

Po Trnavskom samosprávnom kraji je Banskobystrický

Po Trnavskom samosprávnom kraji je Banskobystrický kraj druhým, s ktorým UN-VETERÁN SLOVAKIA podpísali Memorandum o partnerstve a spolupráci


 
 

 

Zakladajúci snem pobočky UN-VETERÁN SLOVAKIA v Trenčianskom samosprávnom kraji 19.03.2010

V úvode snem pozdravil prezident asociácie plk. OS

V úvode snem pozdravil prezident asociácie plk. OSN Ing. Ľubomír Kolenčík

Jozef Škultéty poskytol priestory svojho hotela Pa

Jozef Škultéty poskytol priestory svojho hotela Partizán ako dôstojné miesto konania snemu, kde sa všetci cítili veľmi príjemne, čo ocenil aj prezident asociácie vo svojom príhovore.

Výkonný výbor oficiálne uviedol Petra Škorca vo fu

Výkonný výbor oficiálne uviedol Petra Škorca vo funkcii riaditeľa regionálnej pobočky UN-VETERÁN SLOVAKIA v Trenčíne


 
 
Všetci si zaželali veľa úspechov pri rozvíjaní čin

Všetci si zaželali veľa úspechov pri rozvíjaní činnosti pobočky

Keďže bolo Jozefa, bola dvojnásobná príležitosť na

Keďže bolo Jozefa, bola dvojnásobná príležitosť na oslavu

Keďže bolo Jozefa, bola dvojnásobná príležitosť na

Keďže bolo Jozefa, bola dvojnásobná príležitosť na oslavu


 
 
Keďže bolo Jozefa, bola dvojnásobná príležitosť na

Keďže bolo Jozefa, bola dvojnásobná príležitosť na oslavu. Medzi gratulantmi nechýbala ani prvá členka asociácie Lenka Rišiaňová

Pekné ženy sú súčasťou členskej základne

Pekné ženy sú súčasťou členskej základne

Dobrá nálada je sprievodcom našich stretnutí

Dobrá nálada je sprievodcom našich stretnutí


 
 
Veru bolo o čom diskutovať

Veru bolo o čom diskutovať

Kamarátstvo je najväčšia devíza veteránov

Kamarátstvo je najväčšia devíza veteránov

A ešte spoločné foto

A ešte spoločné foto


 
 

 

Podpis dohody o spolupráci s Klubom generálov SR 26.02.2010

Vedúci delegácií generálporučík Ing. Peter Gajdoš

Vedúci delegácií generálporučík Ing. Peter Gajdoš za Klub generálov SR a plk.OSN Ing. Ľubomír Kolenčík za asociáciu UN-VETERÁN SLOVAKIA

Delegácia Klubu generálov SR (predseda, podpredsed

Delegácia Klubu generálov SR (predseda, podpredseda a čestný predseda) generálporučík Ing. Peter Gajdoš, gen. v.v. Ing. František Blanárik, gen. v.v. JUDr. Ján Vido

Delegácie prezentovali svoje organizácie

Delegácie prezentovali svoje organizácie


 
 
Slávnostný akt podpisu dohody o spolupráci

Slávnostný akt podpisu dohody o spolupráci

Slávnostný akt podpisu dohody o spolupráci

Slávnostný akt podpisu dohody o spolupráci

Stretnutie sa uskutočnilo v priateľskej atmosfŕe

Stretnutie sa uskutočnilo v priateľskej atmosfŕe


 
 
Výmena darčekov

Výmena darčekov

Výmena darčekov

Výmena darčekov

Slávnostný obed po podpísaní dohody.

Slávnostný obed po podpísaní dohody.


 
 

 

Prvé neoficiálne stretnutie členov regiónu Trenčín -február 2010

bez názvu
bez názvu

 

Vernisáž v Trnave 5.2.2010

Viceprezident Dušan Ščevík pripravuje vernisáž s p

Viceprezident Dušan Ščevík pripravuje vernisáž s pracovníčkou Západoslovenského múzea v Trnave

Výstave fotografií a dokumentov k príležitosti 16.

Výstave fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách dominoval panel venovaný obetiam leteckej katastrofy v maďarskej obci Hejce

Výstava fotografií a dokumentov k príležitosti 16.

Výstava fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách v Západoslovenskom múzeu v Trnave


 
 
Prezident asociácie a riaditeľka Západoslovenského

Prezident asociácie a riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave sa pozdravili pred vernisážou

Prezident asociácie s bývalým veľvyslancom SR v Ch

Prezident asociácie s bývalým veľvyslancom SR v Chorvátsku Jánom Báňasom pri otvorení výstavy fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov a mierových misiách a výstavy insitného umenia z Kovačice a padiny

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príle

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave


 
 
Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príle

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave - príhovor riaditeľky múzea

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príle

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príle

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave-príhovor prezidenta asociácie Ľ. Kolenčíka


 
 
Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príle

Z vernisáže výstav fotografií a dokumentov k príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave


 

Rokovanie s náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta SR 4.2.2010

Prezident asociácie plk.v.v. Ing. Ľubomír Kolenčík

Prezident asociácie plk.v.v. Ing. Ľubomír Kolenčík a viceprezident plk.v.v. Ing. Pavel Marko na rokovaní s náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta SR generálmajorom Ing. Mariánom Áčom, PhD.


 

Vernisáž v Banskej Bystrici 14.1.2010

Vernisáž výstavy dokumentov a fotografií z príleži

Vernisáž výstavy dokumentov a fotografií z príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Galérii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Vernisáž výstavy dokumentov a fotografií z príleži

Vernisáž výstavy dokumentov a fotografií z príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Galérii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Vernisáž výstavy dokumentov a fotografií z príleži

Vernisáž výstavy dokumentov a fotografií z príležitosti 16. výročia pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách a insitného umenia z Kovačice a Padiny v Galérii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.


 
 
bez názvu
bez názvu
Príhovor predniesol primátor mesta Banská Bystrica

Príhovor predniesol primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor


 
 
Na vernisáž prišlo viac ako 100 hostí

Na vernisáž prišlo viac ako 100 hostí

Výstavu otvorila riaditeľka ŠVK BB PhDr. Oľga Lauk

Výstavu otvorila riaditeľka ŠVK BB PhDr. Oľga Lauková

Viceprezidenti UN-Veterán Slovakia odovzdali vzácn

Viceprezidenti UN-Veterán Slovakia odovzdali vzácnym hosťom spomienkové predmety.


 
 
Viceprezidenti UN-Veterán Slovakia odovzdali vzácn

Viceprezidenti UN-Veterán Slovakia odovzdali vzácnym hosťom spomienkové predmety.

Záštitu nad podujatím prevzal známy spevák a podni

Záštitu nad podujatím prevzal známy spevák a podnikateľ Karol Konárik

Na vernisáži panovala dobrá nálada ochutená ľudovo

Na vernisáži panovala dobrá nálada ochutená ľudovou hudbou


 
 
O výstave sa živo diskutovalo a prejavili o ňu záu

O výstave sa živo diskutovalo a prejavili o ňu záujem aj médiá

Výstava sa páčila aj vojenskému pridelencovi Poľsk

Výstava sa páčila aj vojenskému pridelencovi Poľskej republiky s manželkou


 

Partneri


webygroup

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1407727

Úvodná stránka