Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Materiály na snem

Materiály na snem 10.11.2018

Č A S O V Ý   P R O G R A M

snemu Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky

konaného dňa 10. novembra 2018 v Liptovskom Mikuláši

 

12,30 – 13,15             prezentácia účastníkov snemu, kontrola členských preukazov

 

13,15 – 13,30             hymna, krátky kultúrny program

 

13,30 – 13,45             otvorenie, privítanie, schválenie programu, voľba pracovného

                                   predsedníctva a pracovných komisií

 

13,45 – 14,00             Správa o činnosti ÚVV SR od posledného snemu

 

14,00 – 14,10             Udelenie ocenení pre hostí a členov ÚVV SR

 

14,10 – 14,30             Zdravice hostí

 

14,30 – 14,45             Prestávka na občerstvenie

 

14,45 – 14,50             Správa mandátovej komisie

 

14,50 – 15,00             Správa o hospodárení ÚVV SR od posledného snemu

 

15,00 – 15,10             Správa predsedu revíznej komisie

 

15,10 – 16,30             Diskusia

 

16,30 – 16,45              Prestávka na občerstvenie

 

16,45 – 17,00             správa predsedu volebnej komisie, voľba orgánov ÚVV SR

 

17,00 – 17,20             správa predsedu návrhovej komisie, schválenie uznesenia

 

17,20 – 17,30             príhovor novozvoleného prezidenta

 

17,30 – 17,50             ukončenie, prvé zasadnutie prezídia a Výkonnej rady

 

18,00 – 19,00              večera

 

 

N Á V R H

zloženia pracovného predsedníctva a pracovných komisií

na sneme ÚVV SR konanom dňa 10. novembra 2018 v Liptovskom Mikuláši

 

Pracovné predsedníctvo:

 

 1. Ing. Ľubomír              KOLENČÍK
 2. PhDr. Jozef                KRIŠTOF                   – predseda predsedníctva
 3. Peter                         ANDREÁNSZKY
 4. Ing. Stanislav            PETRENEC
 5. Monika                       KUČEROVÁ
 6. doc. Ing. Jozef           PUTTERA, CSc.
 7. Najvyšší predstaviteľ MO SR
 8. Najvyšší predstaviteľ GŠ alebo OS SR

 

Mandátová komisia:

 1. Milan              MARTINUS                          – predseda
 2. Štefan            MELICH
 3. Mária              MIKULOVÁ

 

Volebná komisia:

 1. Ing. Zoltán      HAJNAL                               – predseda
 2. Stanislav         HRONEC      
 3. Nadežda         REGENDOVÁ

 

Návrhová komisia:

 1. Mgr. Jozef       BEHUL                                  – predseda
 2. Marian            MARSINA
 3. Ján                 MACKOVČIN

 

Zapisovatelia:

 1. Dana                  LAU KESELICA
 2. Ing. Branislav     KRAJČ

 

Moderátor:

 1. Mgr. Zdenko  BARANEC

 

N Á V R H

kandidátky pre voľbu do orgánov ÚVV SR

na sneme ÚVV SR konanom dňa 10. novembra 2018 v Liptovskom Mikuláši

 

Návrh na prezidenta ÚVV SR:

 

 1. plk. v.v. Ing. Daniel KOSTRA                                 člen ÚVV SR od 2016

nar. 24.7.1954                                                                       misie: UNPROFOR

Kmeťka 22, Martin-Priekopa, 036 08                       výsluhový dôchodca

 

Návrh na viceprezidenta ÚVV SR:

 

 1. pplk. v.v. Ing. Peter DŽURDŽENÍK                                  člen ÚVV SR od 2009

nar. 20.2.1966                                                                       misie: UNPROFOR, KFOR,

M. Jankolu 7/41, Martin, 036 01                               IRACKÁ SLOBODA

                                                                                  Výsluhový dôchodca

 

 1. plk. v.v. Ing. Pavel MARKO                                               člen ÚVV SR od 2009

nar. 23.10.1957                                                         EÚMM Kosovo, PO JZR, PO BaH

Vlkanovská 150, Vlkanová 976 31                           Výsluhový dôchodca

 

Návrh na ekonomického riaditeľa ÚVV SR:

 

 1. pplk. v.v. Ing. Mgr. Branislav KRAJČ                     člen ÚVV SR od 2015

nar. 12.9.1973                                                                       misie: KFOR

Sebechleby 327, 962 66                                            riaditeľ pobočky SLSP

 

Návrh na zloženie komisií ÚVV SR:

 

Revízna komisia:

 1. Ján                              MACKOVČIN         
 2. Ing. Zuzana                PRÍVOZNÍKOVÁ
 3. Ing. Pavol                   HAJNÍK

 

Rozhodcovská komisia:

 1. Mgr. Jozef                  BEHUL                     
 2. Stanislav                     HRONEC
 1. Monika                       KUČEROVÁ

 

Partneri


webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1502464

Úvodná stránka