Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Oznamy archiv

Europe for citizens - Európa občanom

                                                                          Europe for citizens

Project “The future of EU is in our hands” – Veľké Ripňany 2014 financed by the European Union in the programme “Europe for citizens”


 

Valid for 2.1 "Measure for the town twinning"

 

Participation: Project enabled meeting of 987 citizens, of which 815 came from the village of Veľké Ripňany (Slovakia), 24 representatives of NGOs EDURES from the village Velušovce (Slovakia), 46 from the village Sopotnica (Serbia), 78 of the city Dąbrowa (Poland), 5 representatives of the International Association peacekeepers Lyon (France) and 19 from the village Pinkafeld (Austria).

Place / Date: The meeting took place in Veľké Ripňany, Slovak Republic from 26 September to 28 September 2014.

Brief description:

On 26 September mayor of the village Veľké Ripňany officially welcomed the participants of the event, presented the project idea, the individual partners and their role in the project. Participants focused attentional familiarity with the topics of European citizenship, active participation in the democratic life of the EU, enhanced trust in the EU, implementation of EU citizens' lives at the municipal level and the fundamental rights of citizens. In the afternoon informal discussion took place devoted to issues of democratic rights of young people and their application forms in favor of improving the level of their lives, and meeting representatives of the municipalities on the extension of the partnership, collaboration and future opportunities for young people. In the evening, screenings of films about the development of the EU and its perspectives and cultural - social program were held.

On 27 September the meeting participants focused attention on learning about the specific instruments of active participation in the democratic life of the EU, implementation of EU citizens' lives at the municipal level, the fundamental rights of citizens, how to learn the method for their application. Governments, associations, young people gained an overview, practices, exchange experiences, how to use the tools of influencing EU policies on the ground. They were informed with the real situation, regarding the exercise of fundamental rights, such as participation in European elections 2014. They attended the workshop and creative discussion on the topic "Active young eurocitizen" and a presentation by the representative of the Union Veterans on 'The future of the EU and its security "through which they obtained information about the current security situation in Europe, an overview of the risks that threaten the way of building democracy and common, prosperous Europe. In the morning some cultural, sporting and social activities were taken place, such as the Olympics of children and youth, sports meeting of participants in the sports area of ​​a football club, exhibition of works in the assembly hall of Elementary School in Veľké Ripňany, from the all participants. The topic was My country - a part of Europe. In the evening, a cultural evening was held for the purpose of getting familiar with the project partners, their customs and traditions.

On 28 September participants had the opportunity to attend the event discussion forum of young people in the topic "The role of young people in creating the future of the EU”, where they addressed the current problems in the EU - the economic crisis, a crisis of confidence in the EU, high youth unemployment and women in the labor market. Through an information booth, located in the center of all interested parties They could obtain information about events in the European area. The final conference was held associated with recovery of the results of the event, showing results of a survey which was given to the topic youth participation in events in the European Union and EU policy-making. They discussed publicly linked with the possibility of questioning representatives of local and regional government representatives and partners in order to understand the purpose of the event and its relevance to the lives of young people in Europe. With the results of the event were informed, participants of the event, invited guests from government, public life, associations, entrepreneurs, retirees, and other disadvantaged citizens. After finishing the session officially closed the event with the final speech of the representative of the village was presented with the message of the project in the future.


 

RBS-implikácie pre občiansku spoločnosť

Prezentácia ÚVV SR k 20. výročiu pôsobenia SR v MKM
Reforma bezpečnostného sektora- implikácie pre občiansku spoločnosť.
 Ulian-RBS - implikácie pre ob spol.ppt (7.6 MB) (7.6 MB)

Členstvo právnickej osoby

 Vážení členovia, partneri a sympatizanti,

 

v súlade s §3 odst. 1 Stanov ÚVV SR sa môže riadnym členom ÚVV SR stať aj právnická osoba. V záujme skvalitňovania činnosti jednotlivých klubov a aktívnejšieho zapojenia všetkých členov odporúča prezídium ÚVV SR využiť znenie tohto paragrafu a registrovať jednotlivé kluby s vlastným IČO. Členovia takto registrovaného klubu ostávajú riadnymi členmi ÚVV SR, za podmienky, že registrácia klubu je urobená za súčasného členstva klubu ako právnickej osoby. Všetky podrobnosti budú poskytnuté zvoleným predsedom klubov, vrátane písomných dokumentov potrebných pre registráciu. Klub ÚVV SR s členstvom ako právnická osoba má aj vlastnú ekonomiku vzájomne previazanú s ekonomikou ÚVV SR v zmysle vydanej Smernice pre hospodárenie.

Prvým takto registrovaným klubom je ÚVV SR - klub Trnava. Pre ilustráciu je pripojený návrh na registráciu tohto klubu ako návod. Vedenie klubu poskytne záujemcom v prípade záujmu aj ostatné potrebné informácie a materiály.


 

Security Sector Reform

Prezentácia ku koncepcii činnosti ÚVV SR
 Ulian-SSR The Slovak LL.ppt (7.5 MB) (7.5 MB)

Poďakovanie

Poďakovanie
 Prednáška UVV.pdf (193.6 kB) (193.6 kB)

Slovenskí vojaci a zahraničné vojsko v bojoch za slobodu, mier a demokraciu

 Slovenskí vojaci a zahraničné vojsko (1).pptx (3.8 MB) (3.8 MB)

Akcie organizované pri príležitosti svetového dňa príslušníkov mierových síl OSN

     ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ÚVV SR) každoročne v rámci osláv svetového dňa príslušníkov mierových síl OSN (29. máj) pripravuje v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a s ďalšími partnermi viacero podujatí. Aj v tomto roku sa na pamiatku 54 obetí mierových misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu z radov príslušníkov OS SR v dňoch 18. a 19. mája 2012 uskutočnil 2. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale a 8. ročník streleckého memoriálu.
     Futbalový turnaj sa za prispenia Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica a ďalších sponzorov uskutočnil vo veľmi peknom prostredí športovísk tejto vojenskej športovej ustanovizne. Medzi aktérmi futbalového zápolenia z celkovým počtom účastníkov 14, organizátori privítali aj veteránov z Chorvátska (v čele s Ljubom Bodulušićom) a Českej republiky - Č. Sl. Obce Legionárskej (pod vedením Karla Černocha), za ktorú dres obliekol aj vojenský pridelenec plk. Roman Kopřiva. Reprezentanti ÚVV SR neobhájili víťazstvo z prvého ročníka a putovný pohár ministra obrany SR kapitán družstva Jaroslav Dulovič odovzdal do rúk kapitána víťazného družstva VTJ Sereď Rudolfa Daubnera. Ceny pre víťazov a ostatných účastníkov futbalového turnaja odovzdal vedúci Služobného úradu MO SR Ing. Peter Novotňák.
     Vojenská strelnica Mičiná pri Banskej Bystrici spolu s pekným počasím vytvorili priaznivé podmienky pre súťažiace družstvá streleckého memoriálu. Okrem domácich streleckých družstiev sa v kategóriách muži, ženy a zmiešané družstvá do súťaže zapojili aj veteráni z Chorvátka, Českej republiky - ČSOL a vojenský pridelenci Číny, Ruskej federácie, Nemecka a Poľska. Strelecké družstvo ÚVV SR podalo najvyrovnanejšie výkony a obsadilo prvé miesto. Medzi jednotlivcami bola v kategórii žien najpresnejšia Zuzana Paceková z Úradu hlavného lekára OS SR a medzi mužmi dominoval Ivica Karlović z Chorvátska. Na bezpečný priebeh streleckej súťaže dohliadali inštruktori a riadiaci streľby z Policajného prezídia. Účastníci a hostia si po súťaži mohli pozrieť prezentáciu firmy Grand Power a ukážku prototypu „sokolieho oka“ – diaľkovo ovládaná lietajúca kamera, ktorá by mohla byť pomocníkom aj v operáciách na podporu mieru.

                                                                          Pavel Marko 


 

Vybrané fotografie z futbalu a streleckého memoriálu

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vystúpenie viceprezidenta ÚVV SR pre zahraničnú spoluprácu na oslavách 67. výročia skončenia 2. SV

   Vážený pán primátor, vážený pán plk. Iľanovský, ctené dámy, vážení páni,
   československé légie stali pri zrode 1. ČSR. Verejnosť vie pomerne málo o ich strategickom prínose k ukončeniu I. sv. vojny. Tým, že „blokovali“ 400 000 nemeckých a maďarských zajatcov na Sibíri, zabránili ich návratu a opätovnému bojovému nasadeniu.
   Nedávno ÚPN zverejnil zoznam 1281 vojakov 1. SR, ktorí v rokoch 1941 až 1944 padli na východnom fronte. Počas celej II. sv. vojny slovenskí vojaci bojovali na oboch frontoch, v domácom i zahraničnom odboji. Ich hroby nachádzame od kanálu La Manche až po rieku Volgu. 1361 príslušníkov 1. čsl. az v ZSSR a partizánov odpočíva na Háji Nicovô.
   ČSĽA sa nepodieľala na operáciách na udržanie mieru. Počas vojny v Zálive, Č-SFR vyslala čsl. chemický prápor a v roku 1992 čsl. mechanizovaný prápor do Bosny. Paralelne s tým sme sa podieľali na pozorovateľských misiách v Afrike a na Blízkom východe.
   Už 4 mesiace od vzniku samostatnej SR, teda 1.5.1993 bol vyslaný žpr MS OSN do Juhoslávie. Odvtedy sa účasť v operáciách na udržanie mieru stala aj u nás súčasťou vojenských tradícií. Počet modrých, zelených a červených baretov presahuje číslo 14 000. Rovnako ako vojaci a vojačky, aj naši policajti, colníci a civilní experti preukazujú odvahu a vysokú úroveň profesionality, šíria dobré meno SR a demokratické tradície nášho národa. Tam poznali hrôzy vojny v jej rôznych podobách. Služba v operáciách na udržanie mieru bola tak prestížna, že MS OSN získali Nobelovu cenu mieru a Valné zhromaždenie OSN v roku 2002 ustanovilo 29. máj za Medzinárodný deň príslušníkov MS OSN. 54 slovenských vojakov zahynulo v službách mieru a dnes nemôžu byť v kruhu svojich blízkych a tešiť sa z nádherných májových dní na čarokrásnom Slovensku.
   Pred rokom sme tu stali na tom námestí spolu s pánom plk. Tegzom, ktorý, bohužiaľ, už nie je medzi nami. Je to prirodzené a my musíme prijať fakt, že veteránov II. sv. vojny ubúda. Ale my nezabúdame, že to boli oni, ktorí nás učili cti, hrdinstvu a odvahe. Pán plk. Iľanovský, menom UVV SR Vám ďakujem.
   ÚVV SR združuje tých, ktorí chcú zachovávať naše vojenské tradície. Sme presvedčení, že bez pravdivej histórie nie sú tradície a národ bez tradícií nemá budúcnosť. Naši členovia spĺňajú požiadavky zákona č. 463/2003 Z.z. o vojnových veteránoch. Vojnovým veteránom podľa uvedeného zákona je aj legionár - generál Štefánik, 93. výročie jeho úmrtia sme si pripomenuli minulý týždeň. UVV SR je nositeľkou jeho odkazu ako aj hrdinov bojov za slobodu, mier a demokraciu.
   Ďakujem za pozornosť.

                                                                                                
 


 

Partneri


webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1500885

Úvodná stránka