Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Plán aktivít ÚVV SR na rok 2017

Plán aktivít ÚVV SR na rok 2017

 

Plán aktivít ÚVV SR v roku 2017 

 

 

Činnosť Prezídia ÚVV SR

 

 1. Schôdze Prezídia ÚVV SR sa uskutočnia raz za ¼ rok v termíne podľa spresnenia na základe dohody členov Prezídia. V závislosti na prerokovávaných otázkach môže byť schôdza verejná. Posledná (verejná) schôdza Prezídia bude spojená s Vianočnou kapustnicou.
 • Termín: podľa potreby a dohody
 • Miesto: podľa dohody členov P ÚVV SR

 

Domáce aktivity

 

 1. Konferencia: Fórum vojnových veteránov – organizuje klub Trnava
 • Termín: 27.4.2017
 • Miesto: Trnava

 

 1. 7. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale veteránov po dohode organizačne preberá UN VETERÁN SLOVAKIA spojením s ich futbalovým turnajom.
 • Termín: spresní vedenie UN VETERÁN SLOVAKIA,
 • Miesto: Sereď

 

 1. 13. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých v misiách a operáciách. Organizované v spolupráci so Strediskom kultúrne osvetových činností posádky Zvolen.
 • Termín: 13.5.2017,
 • Miesto: Banská Bystrica - Mičiná

 

 1. 7. ročník pochodu vďaky obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu – v spolupráci so SZPB sa uskutoční ako posledná etapa pochodu SNP Nízkymi Tatrami.
 • Termín: 7. – 8.7.2017,
 • Miesto: Smrekovica, Donovaly-Špania Dolina

 

 1. Splavovanie Hrona

                  -     Termín: jún - júl 2017

                  -      Miesto: Nemecká-Vlkanová

 

 1. 4. ročník Cyklojazdy SNP po trase Zvolen – Banská Bystrica s kladením vencov na námestí SNP Zvolen, v Sliači, v Hronseku, Vlkanovej a v pamätníku SNP Banská Bystrica. Organizované v spolupráci so SZPB a Múzeom SNP Banská Bystrica a s podporou ďalších partnerov
 • Termín: 26.8.2017,
 • Miesto: Zvolen, Banská Bystrica

 

 

 

 1. Pietne spomienkové stretnutie v Hejcoch
 • Termín: 13. – 14.10.2017,
 • Miesto: Hejce

 

 

 1. Pietne spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov. V spolupráci s mestom Sliač a Vzdušnými silami OS SR.
 • Termín: 11.11.2017
 • Miesto: Sliač/ak sa zrealizuje do tohto dátumu pamätná doska, bude pietny akt v Liptovskom Mikuláši

 

 1. Vianočná kapustnica – verejná schôdza P ÚVV SR
 • Termín: bude spresnené
 • Miesto:bude spresnené

 

 1. Účasť členov ÚVV SR na hromadnom darovaní krvi po dohovore s organizátorom.
 • Termín: bude spresnené
 • Miesto: bude spresnené

 

 1. Aktivity organizované klubmi ÚVV SR podľa ich plánov
 2. Aktivity organizované UN VETERAN SLOVAKIA podľa ich plánu
 3. Účasť členov a predstaviteľov ÚVV SR na aktivitách partnerov podľa pozvania

 

Zahraničné aktivity

 

 1. Putovanie po stopách UNPROFOR 2017
 • Termín: 28.4. – 1.5.2017
 • Miesto: Chorvátsko/Bosna a Hercegovina

 

 1. Pietny akt kladenia vencov k pamätníku slovenským účastníkom mierovej misie UNPROFOR v chorvátskom meste Daruvar (v rámci Putovania po stopách UNPROFOR).
 • Termín: 31.4.2017
 • Miesto: Daruvar

 

 1. Účasť predstaviteľov ÚVV SR na oslavách svetového dňa príslušníkov mierových síl OSN v Lyone a v Ženeve –delegácia ÚVV SR
 • Termín: 28.5. – 1.6.2017
 • Miesto: Ženeva/Lyon

 

 1. Účasť delegácie ÚVV SR na pietnom akte v Hejcoch/Maďarsko
 • Termín: 19.1.2017
 • Miesto: Hejce

 

 1. Účasť predstaviteľov ÚVV SR na 9. Ročníku stretnutia modrých baretov v Brne
 • Termín: 2.9.2017
 • Miesto: Brno

 

 1. Účasť predstaviteľov ÚVV SR na podujatiach zahraničných partnerov na základe pozvania
 • Termín: priebežne
 • Miesto: podľa pozvánok

  

 

Poznámka: V prípade objektívnych dôvodov môže dôjsť ku zmene v termínoch a miestach konania jednotlivých plánovaných aktivít v závislosti od dohody s partnermi a na základe nepredpokladaných okolností.

 

 

 

V Piešťanoch, 6. septembra 2016

Spracoval: Prezídium ÚVV SR

Schválil: viceprezident ÚVV SR Jozef Krištof

 

 

 

Na realizáciu našich aktivít v roku 2017 sa uchádzame o podporu OS SR

v nasledovnom rozsahu

 

 • Poskytnutie propagačných materiálov o OS SR a pôsobení Slovenskej republiky v mierových misiách a operáciách MKM použiteľných ako dar predovšetkým pre zahraničných a významných hostí na našich podujatiach a na podujatiach organizovaných nimi;
 • Poskytnutie podpory formou propagácie našich podujatí zameraných na pripomínanie pôsobenia SR v zahraničných misiách, rozvíjanie tradícií vojnových veteránov a zachovávanie pamiatky na obete misií a operácií – uverejňovanie na vojenských sociálnych sieťach;
 • Účasť vysokých predstaviteľov OS SR (delegovaných zástupcov) na vybraných aktivitách na základe pozvania;
 • Naplánovanie vojenskej strelnice Mičiná pri Banskej Bystrici pre domácu aktivitu č.3 s poskytnutím poľnej kuchyne na prípravu guľášu s príslušným personálom a zdravotníckym zabezpečením;
 • Poskytnutie autobusu na prepravu účastníkov domácej aktivity č.7 po trase Bratislava-Žilina-Košice-Hejce a späť (prípadne podľa dohody na inej trase)
 • Vyčlenenie trubača, čestnej stráže k pamätníku a k zástave s malou jednotkou k domácej aktivite č.8 (zo Vzdušných síl OS SR, ako v predchádzajúcich rokoch);
 • Umožnenie aktívnej účasti príslušníkov OS SR zapojením do nami organizovaných branne - športových a ďalších aktivít, ak sú organizované v pracovnej dobe a dovoľujú to ich služobné povinnosti, predovšetkým pokiaľ sú aj vojnoví veteráni;
 • Privítame akúkoľvek inú podporu pri jednotlivých aktivitách v závislosti od možností podľa vlastného uváženia.

 

V mene všetkých vojnových veteránov ďakujeme za záujem OS SR o činnosť ÚVV SR a prejavenú ochotu poskytnúť pomoc pri jej realizácii.


 

Partneri


webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1501673

Úvodná stránka