Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

PRÍHOVOR PREZIDENTA ÚVV SR

PRÍHOVOR PREZIDENTA ÚVV SR

Príhovor prezidenta ÚVV SR

 

Vážení vojnoví veteráni, členovia a sympatizanti, milí priatelia, dámy a páni,

koniec kalendárneho roka je vždy dobrou príležitosťou na chvíľu sa pristaviť, obzrieť sa, v sviatočnej atmosfére Vianoc a Nového roka sa uchýliť do tepla rodinného kruhu a súčasne si dať predsavzatia pre rok prichádzajúci. Už pätnásť rokov uplynie 5. januára 2014 od založenia nášho občianskeho združenia a koncom januára sa naplní aj prvý rok môjho pôsobenia vo funkcii prezidenta Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky. Ak pri založení združenia hlavnými nositeľmi boli účastníci misie UNPROFOR, v súčasnosti sme sa kvalitatívne posunuli výrazne dopredu. V našej členskej základni sú rovnoprávne zastúpené všetky mierové misie a operácie MKM z radov aktívnych aj penzionovaných vojakov. Tým sa jednoznačne potvrdzuje správnosť rozhodnutia z roku 2009 zmeniť názov z UN-VETERÁN SLOVAKIA na Únia vojnových veteránov SR.


Dovoľte mi najprv úprimne sa poďakovať za dôveru a podporu, ktorú ste mi počas roku 2013 prejavovali. Poďakovať aj za inšpiratívne podmety od bývalého a dnes už čestného prezidenta ÚVV SR plk. v.v. Ing. Ľ. Kolenčíka, od plk. v.v. Ing. J. Uliana, CSc., pplk. v.v. Ing. P. Džurdženíka, práp. P. Anreánszkeho, ale aj od mnohých ďalších, ktorým sa ospravedlňujem, že ich tu nemenujem. Poďakovanie patrí našim partnerom a ďalším nezainteresovaným, ktorí našu činnosť podporili. Je pre mňa veľkou cťou a súčasne záväzkom s vami spolupracovať v tejto pozícii. Spoločne sa nám aj napriek nemalým ťažkostiam podarilo úspešne zrealizovať naše významné podujatia a dokonca sme ich ešte prevýšili o ďalšie hodnotné aktivity. Bez aktívnej účasti a podpory mnohých z vás by to nebolo možné.
Podrobnejšie sme hodnotili našu činnosť na schôdzach Prezídia, na prvom Celoslovenskom stretnutí VV 28.-29. septembra v Piešťanoch a potom aj na verejnej schôdzi Prezídia ÚVV SR 15. novembra 2013 vo Zvolene. Pre mňa je osobitne potešiteľný zvyšujúci sa záujem členov o účasť na aktivitách našich, ale aj partnerských. Za veľmi dôležitú a významnú považujem aj aktiváciu činnosti klubov, predovšetkým Trnava a Martin. Verím, že tento trend bude pokračovať a aj našim pričinením sa veteránske hnutie výraznejšie bude presadzovať v odbornej aj laickej verejnosti. Prizvanie ÚVV SR k predkladaniu nominácií pre uvádzanie do Siene Slávy zo strany Ministerstva obrany SR, spolu s aktívnou účasťou našich členov na výskume MO SR k vypracovaniu koncepcie starostlivosti o VV, znamená určitý komunikačný prelom s týmto pre nás významným partnerom. Bude na nás, ako dokážeme tento čiastkový úspech v budúcnosti ďalej rozvíjať.


Považujem za dôležité zdôrazniť aj členstvo Únie vojnových veteránov SR v medzinárodnej asociácii príslušníkov mierových síl OSN – S.P.I.A. Medzinárodný rozmer nášho pôsobenia sa stal samozrejmosťou a tu vidím ešte pole neorané. Veď medzinárodná spolupráca je počas pôsobenia v misiách a operáciách samozrejmou nevyhnutnosťou. Prizývam každého, kto chce v tejto oblasti ponúknuť svoje skúsenosti, kontakty a priateľstvá. 


To však neznamená, že na Slovensku nás nečaká ešte veľa práce. Ako aj mnohé iné občianske združenia sme žiaľ v podmienkach Slovenskej republiky na okraji politického záujmu. Veľa krát som aj sám hovoril, že potrebujeme politickú podporu a aj sme sa pokúšali nájsť cestu pre jej získanie v prospech našej činnosti. Súčasná celosvetovo zložitá ekonomická situácia možno dáva priestor pre určité vysvetlenia, ktoré často zaznievajú z úst politikov ako zdôvodnenia, či ospravedlnenia. Doposiaľ ma ale nepresvedčil žiadny argument aby som zmenil názor, že vojnoví veteráni sú za svoje zásluhy osobitnou kategóriou a zasluhujú si osobitnú pozornosť, aj ako občania. Zaznievajú aj úvahy o pretransformovaní, či založení politickej strany reprezentujúcej VV a dôchodcov bezpečnostných zložiek ako určité východisko. Osobne nepatrím k podporovateľom tejto myšlienky a svoje dôvody som už vysvetlil v minulosti. Som presvedčený, že politika má slúžiť občanom. O to viac občanom, ktorí sa ako vojnoví veteráni takou významnou mierou podieľajú na úspechoch politiky. Budem preto podporovať zachovanie charakteru občianskeho združenia pre ÚVV SR. Nie je možné pripustiť, aby sa občan stal druhotriednou kategóriou na úkor politika, ktorého si občan zvolil, aby ho tento zastupoval, reprezentoval a obhajoval jeho záujmy.


V koncepcii činnosti ÚVV SR vypracovanej do roku 2015 máme definované jasné priority, ktoré nie je potrebné meniť, možno len doplniť dnes už o známe návrhy. Na jej realizácii sa chcem aktívne podieľať a budem vďačný každému, kto sa pripojí. Pre vojnových veteránov je treba veľa urobiť predovšetkým v oblasti sociálneho programu, v zdravotnej a rekreačnej starostlivosti, v objektívne potrebných úpravách legislatívy, v starostlivosti o pozostalých po obetiach misií a operácií, v podpore rodín VV, ktoré sa stali z akýchkoľvek dôvodov odkázanými na pomoc. To je len rámcové vymenovanie konkrétnych návrhov, ktoré sme podrobnejšie rozpracované už viac krát prezentovali a tento mesiac sme ich aj oficiálne predložili predstaviteľom MO SR v rámci realizovaného výskumu na vypracovanie koncepcie starostlivosti o VV. Je dôležité si súčasne uvedomiť, že v tomto úsilí nie sú VV osamotení. Bude veľmi dôležitá spolupráca s ostatnými profesijnými organizáciami, ako napríklad SZPB, ZV SR a ďalšie. Prikláňam sa k názoru, že je potrebné sústredeným úsilím všetkých týchto organizácii na platforme, na akej sa vzájomne dohodnú, hľadať prienik spoločných záujmov. Touto formou sa môže skôr podariť presadiť nie len spoločné potreby, ale aj tie špecifické pre každú skupinu. Uprednostňovanie individuálnych záujmov škodí všetkým.


Milí priatelia, všetci sme už mysľou v prípravách na nadchádzajúce sviatky Vianoc a nerád by som narušoval túto atmosféru. Ospravedlňujem sa preto, ak som do nej vstúpil nevhodne. Chcem vám preto ešte raz popriať pokoj v duši, šťastie a príjemnú pohodu v rodine počas celých Vianočných sviatkov, pevné zdravie a veľa úspechov v roku 2014. Prianie radostných Vianoc zasielame aj našim kolegom, ktorí strávia Vianoce mimo svojich rodín v službách mieru a želáme im šťastný návrat domov v plnom zdraví. Spomeňme si pri tom aj na tých, ktorí sa už domov nikdy nevrátia. Súčasne chcem osobitne poďakovať všetkým, ktorí sa pripojili k Vianočnej zbierke pre deti z detského domova Ratolesť a pomohli tak aspoň trošku malým darčekom ukázať týmto deťom, že nie sú v ich ťažkom osude osamotené.

plk. v.v. Ing. Pavel Marko
prezident Únie vojnových veteránov SR

 


 

Partneri


webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1500899

Úvodná stránka