Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Rok 2009 bol pre UN-VETERÁN SLOVAKIA úspešný

 

 

   Nie len pre Slovenskú republiku, ale aj pre celý svet sa rok 2009 najčastejšie spájal s prívlastkom krízový. Asociácia UN-VETERÁN SLOVAKIA s ohľadom na charakter neziskovej organizácie a vďaka dobrovoľnej angažovanosti vedenia a svojich členov však nepripustila poľavenie zo svojich ambicióznych cieľov.

 
     Desiaty rok svojej existencie môže asociácia vďaka významnému posunu vpred hodnotiť ako úspešný. Pod tlakom objektívnych spoločenských zmien od založenia boli na mimoriadnom 3. sneme asociácie prijaté zmeny stanov a vnútornej organizačnej štruktúry, ktoré vstúpili do platnosti od apríla 2009. Novozvolené vedenie si určilo dlhodobú stratégiu budovania stavovskej organizácie pôsobiacej nielen v prospech svojich členov. Svojimi aktivitami má ambíciu stať sa rovnocenným partnerom pre Ministerstvo obrany a Ozbrojené sily SR pri zachovávaní dôstojnej pamiatky na obetované životy pri obrane mieru, v starostlivosti o pozostalých obetí mierových misií, v úsilí zabezpečovať zodpovedajúce spoločenské uznanie a ocenenie a sociálne zabezpečenie účastníkov mierových misií. K hlavným cieľom týchto aktivít patrí aj zvyšovanie povedomia a národnej hrdosti občanov SR na úspechy, ktoré naši vojaci v službách mieru dosahujú. 


     Už V. ročník tradičného „Streleckého memoriálu na počesť padlých v mierových misiách“ s medzinárodnou účasťou dňa 15.5.2009 bol aj v tomto roku najvýznamnejšou udalosťou a záštitu nad ním prevzal Náčelník Generálneho štábu OS SR. Medzi výrazné úspechy patrí aj rozširovanie partnerských vzťahov asociácie z významnými inštitúciami. Historicky prvý krát bola 29.6.2009 podpísaná dohoda o spolupráci s Ministerstvom obrany, ktorá výrazne rozšírila možnosti spolupráce. Dohody o spolupráci boli podpísané aj s Ministerstvom vnútra, Železničnou políciou, Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok-FN, Vojenskou zotavovňou a hotelom Smrekovica. Na podpis je pripravená dohoda s Klubom generálov SR a pripravuje sa dohoda s Vojenským historickým ústavom aj ďalšími organizáciami. 


     UN-VETERÁN SLOVAKIA je aj aktívnou občianskou organizáciou. Na stretnutí s ÚV SZPB bolo odsúhlasené obnovenie dohody o spolupráci z roku 2001 a jej podpis sa uskutoční v najbližšom období. Veteráni mierových misií chcú byť dôstojnými nositeľmi a pokračovateľmi slávneho odkazu veteránov druhej svetovej vojny a ostatných vojnových veteránov. Memorandum o porozumení a spolupráci bolo 16.10.2009 podpísané s Trnavským samosprávnym krajom a asociácia chce osloviť aj ostatné kraje, pretože nová organizačná štruktúra je prispôsobená územnosprávnemu členeniu SR.


     V roku 2009 nezaostávali ani zahraničné aktivity asociácie. V oblasti medzinárodnej spolupráce asociácia udržiava pravidelné kontakty s partnerskými organizáciami susedných krajín. Na pozvanie maďarských veteránov sa štvorčlenná delegácia zúčastnila 29.5.2009 na oslavách medzinárodného dňa príslušníkov mierových misií v Szekesfehervari. Dve súťažné družstvá sa zúčastnili medzinárodného turnaja veteránov v malom futbale v Brne, kde obsadili prvé dve miesta. Na oslavách 91. výročia dňa vojnových veteránov pod názvom „Ruže pre vojnových veteránov“ v Brne sa 8.11.2009 na pozvanie juhomoravskej organizácie Svazu válečních veteránú ČR zúčastnili dvaja členovia vedenia asociácie s manželkami. Pripravené sú aj stretnutia s veteránmi Rakúska a Poľskej republiky. Prvé rokovanie sa uskutočnilo k nadviazaniu spolupráce s Bieloruskou organizáciou veteránov mierových misií 3.11.2009 na Veľvyslanectve Bieloruskej republiky v Bratislave.


     Riadiaci výbor asociácie si cení prácu najaktívnejších členov, bez ktorých by sa tieto úspechy nepodarilo zrealizovať. Dosiahnuté výsledky sú nielen inšpiráciou, ale aj záväzkom a výzvou do ďalšieho obdobia. Schválený plán aktivít UN-VETERÁN SLOVAKIA na rok 2010 nie je skromný a jeho naplnenie bude do veľkej miery závislé aj na pomoci partnerov. Skúsenosti ale nabádajú k optimizmu. Medzi priority v roku 2010 patrí napríklad rozpracovanie projektu „Ústredného pamätníka obetí a účastníkov mierových misií z radov občanov SR“, iniciovanie urýchleného riešenia legislatívnej úpravy štatútu a postavenia veteránov mierových misií v nadväznosti na Zákon o veteránoch vojny, v spolupráci s Ministerstvom obrany a OS SR pripravuje asociácia viacero projektov na propagáciu ozbrojených síl v širokej verejnosti ako aj kultúrne a športové podujatia s medzinárodnou účasťou.

Všetkým členom asociácie, sympatizantom a priaznivcom praje riadiaci výbor úspešný rok 2010 naplnený spokojnosťou a dobrým zdravým.
                                                             Viceprezident Ing. Pavel Marko plk. v.v.
 


 

Partneri


webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1501753

Úvodná stránka