Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Snem ÚVV SR

Snem ÚVV SR

V predvečer Dňa vojnových veteránov sa 10. novembra 2018 na poludnie začali v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši schádzať delegáti a hostia snemu ÚVV SR. V príjemnom a vojenskému srdcu blízkom prostredí išlo všetko podľa pripraveného programu.

Vzácni hostia a delegáti zaujali svoje miesta a tóny Slovenskej hymny účastníci podporili aj svojim spevom. V rámci kultúrneho programu Pavel Marko predstavil formou prezentácie cez videoprojekciu cestu, ktorou Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky prešla od svojho vzniku v roku 1999. V následnej správe o činnosti viceprezident Jozef Krištof podrobnejšie zhodnotil obdobie od predchádzajúceho snemu a na doplnenie spektra týchto informácií boli prednesené aj správa o hospodárení a správa predsedu revíznej komisie. Vďaka podpore mnohých partnerov a obetavej práce členov Prezídia, vedenia klubov a viacerých členov bolo naozaj sa čím pochváliť. Mnohé podujatia organizované našim občianskym združením sa stali už tradičnými, vzbudzujúcimi rešpekt a uznanie nie len v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj medzi zahraničnými partnermi. Uspokojenie by však nebolo na mieste a zazneli aj slová ťažkajúce si na nedostatok podpory od inštitúcií, kde by mala byť určite väčšia. Nádej, že tieto slová neostanú nepovšimnuté dávajú aj vystúpenia hostí plukovníka Ing. Tomáša Szalaia, ktorý zastupoval ministra obrany SR a brigádneho generála Ing. Martina Michalka zastupujúceho Náčelníka Generálneho štábu OS SR. Obaja vo svojich vystúpeniach ocenili prácu našej veteránskej organizácie a prisľúbili svoju osobnú podporu, aby sa spolupráca s Ministerstvom obrany a s Ozbrojenými silami kvalitatívne rozvíjala. Pripravenosť pokračovať v doterajšej spolupráci a ešte ju rozvíjať vyjadrili vo svojich vystúpeniach aj ďalší hostia – primátori miest Partizánske a Liptovský Mikuláš PaedDr. Jozef Božik, PhD. a Ing. Ján Blcháč PhD., rektor hostiteľskej AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov plk. v. v. Ing. Richard Zimányi a tajomník Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc.

Slávnostným vyvrcholením snemu bolo udelenie vyznamenaní, ocenení a blahoželaní jubilantom. Medzi ocenenými boli hostia a členovia ÚVV SR, ktorí významne prispeli k dosiahnutým výsledkom, osobne sa zaslúžili o vybudovanie pomníka obetiam zahraničných misií na Háji Nicovô pri Liptovskom Mikuláši, či inak prispeli k propagácii veteránskeho hnutia a jeho rozvoju.

Posledná, no nie menej významná časť snemu bola pracovná. Vecná a konštruktívna diskusia prispela ku všeobecnému konsenzu delegátov pri schvaľovaní programového zamerania, zmien v stanovách a pri voľbe nových orgánov v navrhnutom uznesení. Jednomyseľne boli za prezidenta ÚVV SR zvolení plk. v. v. Ing. Daniel Kostra, za viceprezidentov pplk. v. z. Ing. Peter Džurdženík a plk. v. v. Ing. Pavel Marko a za ekonomického riaditeľa pplk. v. z. Ing. Branislav Krajč. Na obdobie do ďalšieho snemu bude pracovať revízna komisia v zložení Ján Mackovčin, Tibor Krajčovič a Pavol Hajník a rozhodcovská komisia v zložení Mgr. Jozef Behul, Monika Kučerová a Stanislav Hronec. Novozvoleným orgánom zaželal v mene Prezídia odchádzajúci viceprezident Jozef Krištof a tiež čestný prezident plk. v. v. Ing. Ľubomír Kolenčík veľa úspechov a tvorivých síl. V úplnom závere sa účastníkom snemu prihovoril novo zvolený prezident plk. v. v. Ing. Daniel Kostra a po oficiálnom ukončení sa delegáti aj s hosťami zúčastnili spoločnej večere.

V mene Prezídia ďakujeme všetkým cteným hosťom za ich účasť a podporné slová, všetkým delegátom za príkladnú aktivitu, zodpovednosť a prejavy podpory pri realizácii záverov snemu. Osobitné poďakovanie patrí Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v čele s rektorom doc. Ing. Jozefom Putterom, CSc. a jeho spolupracovníkom priamo zaangažovaným na príprave a realizácii snemu za poskytnutie priestorov, stravovania a ubytovania. V neposlednom rade si poďakovanie zaslúži každý, kto prispel akoukoľvek formou k príprave snemu a podieľal sa na jeho organizačnom zabezpečení – príprava dokumentov a ocenení, práca v komisiách, pomoc pri prezencii a občerstvení, moderovanie.

S pozdravom Hrdo a Čestne Prezídium

 

Foto zo snemu ...TU...


 

Partneri


webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1501115

Úvodná stránka